Muziekvereniging Ons Genoegen Terwolde 

Het orkest

De officiële oprichting van de vereniging vond plaats op 15 november 1900 in Café
“De Klok” in Terwolde. Destijds bestond de vereniging alleen uit een fanfare orkest. Door de jaren heen is de samenstelling en
het niveau verschillende malen verandert. In de jaren 70 bereikte het orkest van Ons Genoegen
haar muzikale hoogte punten door in 1973 het eerste wimpel te halen in de
toenmalige vaandelafdeling en in 1976 kon het tweede wimpel aan het
federatievaandel worden gehangen.

Het ledenaantal liep in de jaren ‘90 fors terug. Daar de vereniging in die tijd over een
groot aantal jonge muzikanten beschikte waren de belangrijkste redenen studie en militairedienst.

Op dit moment bestaat het orkest uit een 30 tal enthousiaste muzikanten.

Naast het A orkest heeft Ons Genoegen ook een enthousiast jeugdensemble bestaande uit 5 jonge muzikanten. Het jeugdensemble is een anvulling op de individuele lessen. In het ensemble leren ze het samenspel en het naar elkaar luisteren.

Dirigent

Het A orkest en het jeugdensemble staan sinds 1 september 2017 onder leiding van Alike Jonkman.

 Terug

Repetitietijden

Het orkest repeteert op donderdagavond van 19.45u tot 22.00u in het dorpshuis van Terwolde, D’ Olde Schole, aan de Vaasenseweg 2 in Terwolde

Het jeugdensemble repeteert op donderdagavond van 19.00u tot 19.30u in het dorpshuis van Terwolde, D’ Olde Schole, aan de Vaasenseweg 2 in Terwolde

Jaarlijkse optredens

Het orkest geeft jaarlijks, samen met de slagwerkgroep, een voorjaars en najaars-concert. Het najaarsconcert is veelal het concert met een thema. Enkele thema’s van de laatste jaren waren Clasical Light, A meezing concert. Naast de jaarlijkse concerten verleent het orkest ook haar medewerking aan een aantal evenementen en vieringen in Terwolde zoals o.a kerstnachtdienst, palmpaasdienst, koningsdag enz.