Muziekvereniging Ons Genoegen Terwolde 

Muziekonderwijs

Al vele jaren is het muziekonderwijs een belangrijk onderdeel binnen Ons Genoegen. De drempel moet zo laag mogelijk zijn en toegankelijk voor jong en oud. Met verschillende work-shops, structurele muzieklessen op de basisschool in Terwolde, en individuele lessen proberen we een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Workshops

Ons Genoegen laat de kinderen/volwassenen in groepsverband en in speciaal opgezette workshops kennis maken met muziek. Deze workshops zijn er op gericht om een ieder te laten proeven aan muziek en aan een instrument. Op verschillende momenten kun je je hiervoor inschrijven. De workshops worden gegeven door leden van OG.

Recht op muziek!

OG geeft ook muziekles op basisschool de Bongerd. Maandelijks geven leden van de vereniging muziekonderwijs aan de onderbouw. Dit gebeurt geheel kosteloos. De lessen zijn speels en worden gevuld met zingen, bewegen op en luisteren naar muziek en zelf muziek maken. Ons Genoegen vindt dat iedereen recht heeft op muziek!

Muziekles

Natuurlijk is er ook plaats voor individuele en/of groepslessen. Deze lessen zijn er opgericht om de leerling in te laten stromen in eerst het opleidingsorkest of slagwerkensemble en later in het ‘grote’ orkest of slagwerkgroep.Een goede muziekopleiding is belangrijk om de doorstroom binnen de orkesten op niveau te laten verlopen. Binnen Ons Genoegen hebben we een eigen muziekopleiding met gediplomeerde muziekdocenten. De lessen zijn zo ingericht dat een leerling binnen een bepaalde tijd zijn diploma kan halen. Het diploma bestaat uit een theorie examen en een praktijk examen. Om het praktijk examen te behalen moet eerst het theorie examen worden gehaald. De examens worden afgenomen volgens het landelijke raamleerplan. Het raamleerplan dient als referentiekader voor een doelgerichte opzet van de opleidingen om zo het blaasmuziekonderwijs naar een hoger niveau te brengen.

Diploma A

Elke leerling krijgt wekelijks individueel of in groepsverband les. Na een periode van een aantal maanden les kan de leerling instromen in het jeugdorkest/slagwerk ensemble. Het
beleid van de vereniging is er op gericht dat de leerling dan binnen 3 jaar met
voldoende resultaat het A-examen moeten kunnen halen. Indien de leerling geslaagd is voor het A-diploma kunnen ze instromen in het orkest of de slagwerkgroep.

Diploma B

Omeen goed muzikaal niveau te bereiken en volwaardig mee te kunnen spelen in het
orkest of in de slagwerkgroep is het behalen van het B-diploma belangrijk. Binnen
2 jaar na het behalen van het A-examen kan een leerling met voldoende resultaat het B-diploma halen. 
Het formele opleidingstraject voor “Ons Genoegen” is hiermee afgerond. Je
kunt dan nog met onze docenten maar op eigen kosten doorleren voor het C en D-diploma hetgeen voorbereidende opleidingen zijn om toegelaten te kunnen worden tot het
conservatorium.

Kosten

Het eerste half jaar, ingaande vanaf het moment van opgave,  hoeft men nog geen lid te worden van Ons Genoegen. De vereniging faciliteert deze muzieklessen en de leerling krijgt een instrument in bruikleen van de vereniging. De muziekles is maandelijks (schriftelijk) opzegbaar bij Ons Genoegen. Besluit men na het half jaar door te gaan met lessen dan wordt men automatisch lid van Ons Genoegen. Vanaf dat moment gaat men contributie betalen en krijgt men les tegen een gereduceerd tarief. Naast het lessen kan men instromen in de verschillende ensembles.

Tijdens de lessen werk je toe naar een diploma en wanneer je je A diploma hebt gehaald kun je gaan meespelen in het orkest of slagwerkgroep. Binnen Ons Genoegen willen we graag dat je je A en B diploma haalt.

Leskosten eerste 6 maanden                                                                            € 45,- per maand

Na 6 maanden:

Leskosten                                                                                                       €  46,- per kwartaal

Lidmaatschap Ons Genoegen:                                                                          €  51,- per kwartaal

Gedeelde jaren worden berekend op basis van 1/12 van het jaargeld per maand. Tijdens
schoolvakanties zijn er overigens geen lessen. Muziekvereniging Ons Genoegen heeft uitsluitend gediplomeerde docenten in dienst. De leskosten en contributie zijn bijna kostendekkend voor instrumentarium, boeken en de muzieklessen, de rest wordt door de vereniging gedragen.

 

Muziekdocenten

Koperdocent: Guido Trompet

Lesdag: Dinsdagmiddag

Slagwerkdocent: Rob Eeftink

Lesdag: Dinsdagmiddag

Saxofoondocent: Rob Wagenvoort

Lesdag: In overleg