Ons Genoegen

Muziektent

Reserveren

De muziektent is een prachtig podium voor verschillende doeleinden. Het heeft een super goede akoestiek en is zo gebouwd dat het geluid versterkt wordt over het gehele plantsoen.

Als je de muziektent wil reserveren voor jouw concert, evenement of uitvoering, stuur dan een mailtje naar info@onsgenoegenterwolde.nl.

Algemene informatie

De muziektent is een monument van Gemeente Voorst, gebouwd in 1954-1955. Hoewel de muziekvereniging sinds dien eigenaar was van de muziektent, is Gemeente Voorst sinds 2022 eigenaar. Het beheer van de muziektent ligt nog wel bij onze muziekvereniging.

Geschiedenis

Bouw

Rond het jaar 1951 gaf de toenmalige politieagent A. Lammers (een echte muziekliefhebber) de eerste aanzet tot het bouwen van de muziektent. Hij wordt als de eigenlijke oprichter genoemd voor de commissie die destijds de bouw van de muziektent organiseerde. De commissie bestond uit bestuursleden van het Plaatselijk Belang, zangvereniging Eendracht, en muziekvereniging Ons Genoegen.

Er is een bazaar georganiseerd, waar ongeveer ƒ3.000,- opgehaald werd. En daar moesten ze het mee doen! Een architect uit Twello heeft belangeloos een ontwerp gemaakt, en veel bedrijven hebben hun medewerking verleend. En met volle medewerking van de gemeente Voorst werd er een plek gevonden; de plek waar de muziektent nu nog steeds staat.

Tijdens de opening in 1955 werd er door veel sprekers respect uitgesproken voor de eensgezindheid in Terwolde, en werd er veel aandacht geschonken aan alle vrijwillige bijdrage en medewerking van bedrijven. Als zij niet geheel belangeloos hun hulp hadden gegeven, was de muziektent niet van de grond gekomen. Met alleen ƒ3.000,- was het niet mogelijk geweest.

De muziektent is uniek en heeft een super goede akoestiek. Veel muziekverenigingen en gemeentebesturen informeerden naar het bouwplan en kwamen zelfs kijken. Ook werd de tekening opgevraagd voor eventuele bouw in andere gemeenten.

Bouw muziektent

Voorgeschiedenis renovatie

Al langere tijd was het onderhoud van de muziektent onderwerp van gesprek binnen de muziekvereniging, die toen nog eigenaar was van de muziektent. In ons jubileumboek uit 2000 staat al beschreven “Het onderhoud heeft wel eens te wensen overgelaten. De vereniging is dank verschuldigd aan de ondernemers die materialen beschikbaar stellen als er groot onderhoud moet plaatsvinden. Het is voor een muziekvereniging haast niet op te brengen materialen zelf te kopen”.

In de jaren die volgden waren er steeds kleine renovaties, maar groot onderhoud kregen we niet voor elkaar. Rond 2018 beseften we ons dat uitstellen echt niet meer mogelijk was. De muziektent begon echt te vervallen. Maar als vereniging konden we de renovaties niet meer betalen met de financiële middelen die we zelf hadden. Daar zouden we als vereniging aan onderdoor gaan.

MMM

Toen besloten we om een Mega Muziek Marathon (MMM) van 12 uur lang te houden, om geld in te zamelen voor de renovatie. Er werd een speciale commissie opgestart om de MMM te organiseren. Maar toen we tijdens de voorbereidingen inzichtelijk maakten wat de renovatie daadwerkelijk zou gaan kosten, kwamen we er al snel achter dat de opbrengsten van de MMM dit nooit kunnen dragen.

Grote renovatie 2021

Projectgroep Behoud Renovatie Muziektent

Vanuit die MMM commissie stonden Connie van Mourik en Jos Bosch op om zich hard te maken voor de volledige renovatie. Er moest iets groots gebeuren, dus zij begonnen met Omdenken. Uiteindelijk vormden zij samen de projectgroep ‘Behoud Renovatie Muziektent’, die als onafhankelijke commissie functioneerde, juist om een renovatie dóór en vóór het hele dorp te faciliteren.

Zij kwamen tot het idee om een heel traject op te starten met verschillende acties en evenementen, waarbij de MMM slechts het startschot van de renovatie zou worden. Het ingezamelde geld wordt ook op een aparte bankrekening bewaard, omdat dit echt als losstaand project wordt gezien. Met dit plan hebben zij het bestuur van Ons Genoegen opgezocht, en het plan werd natuurlijk goedgekeurd. In die bijeenkomst kwamen we ook tot de conclusie dat we een breed draagvlak nodig hebben dan alleen de projectgroep en de muziekvereniging. Daarom is er een ‘comité van aanbeveling’ samengesteld uit verenigingen uit Terwolde.

Verschillende acties zijn georganiseerd om geld in te zamelen, zoals de Mega Muziek Marathon, de steentjes actie waar Terwoldenaren een sleutelhanger konden kopen in de vorm van een steen om letterlijk hun steentje bij te dragen, de molen BBQ, en het belevingsconcert.

Steentjes actie

Overdracht

Na deze acties konden we dan eindelijk beginnen met de renovatie van de muziektent. Tijdens de renovatie is er ook contact met de gemeente gezocht over een overname, omdat wij als muziekvereniging simpelweg niet in staat waren om de muziektent te waarborgen voor de toekomst i.v.m. onderhoudsverplichtingen. Hoewel de gemeente nu de eigenaar is van de muziektent, zijn wij nog wel verantwoordelijk voor het beheer.